KOP
Aanmelden als clublid
Lidmaatschap.
Hier kun je je aanmelden als clublid van TWC de Voorsprong. Het lidmaatschap is inclusief:
  - NTFU lidmaatschap.
  - clubkleding voor een aantrekkelijke prijs. Meer info over kleding kun je hier bekijken.
  - fietsverzekering via NTFU. Meer info hier.
  - 6x per jaar het blad FietsSport Magazine.
  - 10% korting bij Wielerhuis De Meulenreek Geffen.
Lid zijn van TWC De Voorsprong houdt ook in dat je als vrijwilliger ingezet kunt worden om een bijdrage te leveren aan
activiteiten. Dit is essentieel om club draaiende te houden.

Contributie.
De contributie is voor 2020 vastgesteld op € 70,-. Deze wordt jaarlijks d.m.v. automatische incasso geïnd. Heb je hier bezwaar tegen neem dan contact op met de penningmeester. Je kunt op ieder gewenst moment lid worden.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Nieuwe leden die zich na 1 september aanmelden, betalen tevens het lidmaatschap over het volgende jaar (XL lidmaatschap). We hanteren voor de periode september - 31 december van het eerste jaar dan een lager tarief en voor het tweede jaar het reguliere tarief.
Wanneer gedurende het lopende jaar het lidmaatschap wordt opgezegd, vindt er geen restitutie plaats van de contributie.
Beëindiging lidmaatschap dient voor december gemeld te worden bij de secretaris. Indien dit te laat gebeurt ben je alsnog contributie verschuldigd.

FAQ
Mocht je eerst nog meer info willen lezen, we hebben een overzicht gemaakt met de meest gestelde vragen en antwoorden
door nieuwe leden. Via deze link. 
faq
Aanmelden.
Om je aan te melden moet je 2 dingen doen:
1.  Vul onderstaand formulier in voor de ledenadministratie.
2.  Download hier het AVG-Incasso formulier en stuur dit ingevuld naar de penningmeester.

Na ontvangst van je gegevens nemen we z.s.m. contact met je op.
Kijk ook in je SPAM box of onze reactie daar terecht is gekomen mocht je niets gezien hebben. Of neem hier contact
op met het secretariaat.

aanmeld formulier
Opmerking


Made in His 2001-2021 ©  info@twcdevoorsprong.nl    ontwerp: Ginderwijd.nl